ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG (50 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ INCERGOLINE 10 MG (50 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด