ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ LEVOCETIRIZINE 5 MG (100 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ LEVOCETIRIZINE 5 MG (100 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด