ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL ZMIXTURE OF 30% AND 70% ISOPHANE INSULIN) (5 ด้าม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL ZMIXTURE OF 30% AND 70% ISOPHANE INSULIN) (5 ด้าม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด