ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2561

ประกวดราคาซื้อ Tigecycline Inj 50 mg (10 ขวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        Tigecycline 50 mg powder for solution for injection, 1 vial จำนวน 30 กล่อง