ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Paclitaxel 300 mg 50 ml Inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิก้า แคร์ จำกัด (ขายส่ง)