ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SUCTION SET STERILE NO.๑๔ จำนวน ๓,๖๐๐ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SUCTION SET STERILE NO.๑๔ จำนวน ๓,๖๐๐ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง