ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา DIPTHERIA AND TETANUS VACCINE จำนวน ๑๐๐ AMPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา DIPTHERIA AND TETANUS VACCINE จำนวน ๑๐๐ AMPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง