ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.TETAGAM 2.ซินแนท 3.TRANSAMIN)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.TETAGAM 2.ซินแนท 3.TRANSAMIN)