ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ชุดเจาะไขสันหลังEPIDURAL SYST.๑ ๑๘G จำนวน ๑๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ชุดเจาะไขสันหลังEPIDURAL SYST.๑ ๑๘G จำนวน ๑๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง