ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา AMIYU GRANULE ๒๑๐ PACK จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา AMIYU GRANULE ๒๑๐ PACK จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง