ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.ASPENT 2.TRUSOPT)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.ASPENT 2.TRUSOPT)