ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KALIMATE ๑๐๐ ซอง จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KALIMATE ๑๐๐ ซอง จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง