ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CONLAX Suppositories ๑๐ SUPPO จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CONLAX Suppositories ๑๐ SUPPO จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง