ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VIDISIC EYE GEL จำนวน ๙๗๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VIDISIC EYE GEL จำนวน ๙๗๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง