ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ ผ้าพันแผลแบบยืด ๓ นิ้ว ๑๒ ม้วน จำนวน ๒๐ โหล ๒ ผ้าพันเคล็ด ๔ นิ้ว ๑๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ โหล ๓ ผ้าพันเคล็ด ๖ นิ้ว ๑๒ ชิ้น จำนวน ๒๐ โหล

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ ผ้าพันแผลแบบยืด ๓ นิ้ว ๑๒ ม้วน จำนวน ๒๐ โหล ๒ ผ้าพันเคล็ด ๔ นิ้ว ๑๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ โหล ๓ ผ้าพันเคล็ด ๖ นิ้ว ๑๒ ชิ้น จำนวน ๒๐ โหล