ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aquapak ๓๔๐ SW,๓๔๐ ml W/๐๔๐ Adaptor INTL ๒๐ ชิ้น จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aquapak ๓๔๐ SW,๓๔๐ ml W/๐๔๐ Adaptor INTL ๒๐ ชิ้น จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง