ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ HYDROCORTISONE INJ. จำนวน ๑๐๐ ขวด ๒ SILVER CREAM ๕๐๐ GM จำนวน ๓๐ กระปุก

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ HYDROCORTISONE INJ. จำนวน ๑๐๐ ขวด ๒ SILVER CREAM ๕๐๐ GM จำนวน ๓๐ กระปุก