ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MARCAINE SPINAL SOL ๕ MG/ML ๕X๔ML ISO ๕ AMP จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MARCAINE SPINAL SOL ๕ MG/ML ๕X๔ML ISO ๕ AMP จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง